AK Kohajda

Naše advokátní kancelář byla založena 1. ledna 2012, od svého počátku se postupně rozvíjí a zvyšuje se počet jejích pracovníků. Ačkoliv sídlí v Praze, její specializované služby vyhledávají klienti jak z celé České republiky, tak ze Slovenska, Německa, Rakouska a Velké Británie, a to včetně poboček velkých evropských korporací.

Právníci naší advokátní kanceláře se specializují na oblast finančního práva, zejména na právo finančních trhů a na daňové právo, bohaté zkušenosti mají také s právními vztahy týkajícími se nemovitých věcí, a to od zajištění záležitostí spojených s jejich výstavbou až po smluvní úpravu pronájmu nebo prodeje. Stejně tak pro své klienty zajišťují kompletní právní služby korporátního charakteru a obchodní smluvní agendu. Součástí těchto služeb je i ucelená správa pohledávek klientů, od jednání s dlužníky až po zastupování klientů před soudy a v exekučním nebo insolvenčním řízení.

Při své činnosti vždy právníci naší advokátní kanceláře dbají na to, aby během uskutečňování jednotlivých právních jednání svých klientů byly pečlivě zvažovány ekonomické a daňové souvislosti, což naši advokátní kancelář významně odlišuje od většiny konkurenčních kanceláří. Advokátní kancelář dlouhodobě spolupracuje s pečlivě vybranými odborníky ze souvisejících oblastí, proto zajišťuje nebo zprostředkovává také služby exekutorů, insolvenčních správců, daňového poradenství a ekonomického, účetního poradenství.

Vzhledem k tomu, že se právníci advokátní kanceláře aktivně podílejí také na legislativním procesu přijímání právních předpisů v České republice, mají výhodu podrobné znalosti připravované legislativy a mohou tak své klienty informovat o konkrétních připravovaných změnách, které se jich týkají, a pomoci jim s řádnou přípravou na tyto změny.

Počet právníků naší advokátní kanceláře umožňuje individuální a neanonymní spolupráci s klienty při řešeních jejich právních potřeb. Každý klient ví, která konkrétní osoba na jeho záležitosti pracuje. Rozumná velikost advokátní kanceláře stejně jako využívání moderních softwarových řešení administrativy a komunikace s klienty je také důvodem, že právní služby mohou být klientům poskytovány na nejvyšší úrovni za velmi konkurenceschopné smluvní ceny.