AK Kohajda

PRÁVO NEMOVITÝCH VĚCÍ

Našim klientům poskytujeme komplexní právní služby související s výstavbou, pronájmem, koupí a prodejem nemovitých věcí. Zakládáme si na úplném právním servisu od okamžiku rozhodnutí klienta o realizaci výstavby po prodej, klidné užívání nebo pronájem jeho nemovité věci.

PRÁVO FINANČNÍHO TRHU

Našim klientům poskytujeme právní služby související s obchodováním na finančních trzích, zejména se zaměřujeme na služby týkající se investic na finančních trzích, a to jak pro investory, tak pro investiční zprostředkovatele, investiční společnosti nebo obchodníky s cennými papíry.

DAŇOVÉ PRÁVO

Naše klienty zastupujeme v daňovém řízení před finanční a celní správou a v daňových sporech ve správním soudnictví. V této oblasti nabízíme nadstandardní právní služby vycházející z propojení právních a daňových znalostí členů našeho týmu.