AK Kohajda


Naše advokátní kancelář vždy uvítá zájem nových potenciálních klientů o její služby. V případě, že Vás prezentace naší práce zaujala, neváhejte nás kontaktovat telefonicky nebo emailem. Rádi Vás uvítáme v našich prostorách, nebo za Vámi přijedeme.

Pro obchodní korporace jsme připraveni zpracovat individuální nabídku komplexního řešení jejich potřeb, prezentovat ji odpovědným osobám a zodpovědět jim další otázky ohledně našich právních služeb, jejich poskytování a cenových otázek.

Pokud jednotlivci potřebují řešit jejich právní problém, bývá obvyklým postupem dohoda na první schůzce v prostorách naší advokátní kanceláře. Obvykle je prvotní projednání potřeb klienta poskytnuto zdarma a je mu doporučen postup řešení nebo nastíněny možné alternativy. Jednotlivci spotřebitelé jsou vždy dopředu podrobně seznámeni s náklady souvisejícími s řešením jejich právních potřeb, neboť se domníváme, že až na základě konkrétních a podrobných znalostí těchto nákladů se mohou rozhodnout, jak svůj právní problém řešit.

Právní služby naší advokátní kanceláře poskytujeme za smluvní ceny, které odrážení komplikovanost a náročnost poskytovaných právních služeb, jejich celkový rozsah, jazyk, ve kterém jsou poskytovány atp. S klienty se dohodneme na účtování podle časového rozsahu poskytnutých služeb, nebo na účtování smluvním paušálem. Při fakturaci právních služeb je pak klient seznáme s jednotlivými položkami právních služeb, které jsou mu účtovány.

Platby za poskytnuté právní služby přijímáme pouze bezhotovostně a na všechny poskytnuté právní služby vystavujeme řádné daňové doklady.

Naše advokátní kancelář tímto v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuje klienty, že Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha, www.cak.cz, byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR k mimosoudnímu řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb.