AK Kohajda


doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.

Michael Kohajda vystudoval magisterský studijní program Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde úspěšně ukončil své studium v roce 2005. Při zaměstnání pak dále pokračoval v doktorském studiu programu Teoretické právní vědy na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2008 získal v rigorózním řízení titul JUDr. a taktéž v tomto roce úspěšně dokončil své doktorské studium a získal vědecký titul Ph.D. V roce 2016 pak úspěšně habilitoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a stal se docentem finančního práva a finanční vědy.

V advokátní praxi se Michael zaměřuje na finanční a daňové právo a právo finančních trhů, dlouhodobě se také zabývá právními vztahy souvisejícími s nemovitými věcmi. Michael od roku 2005 působí také v akademické sféře, začínal jako asistent na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, v současnosti je kmenovým zaměstnancem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde působí na katedře finančního práva a finanční vědy jako docent a vyučuje finanční, daňové a bankovní právo. Příležitostně vede specializované kurzy i na jiných vysokých školách v České republice.

V rámci své akademické činnosti vyučuje Michael také zahraniční studenty v rámci programu Erasmus+ a také v LL.M. programu Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Pravidelně uskutečňuje také zahraniční výukové pobyty (např. na právnických fakultách Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Granada, Universidad de Salamanca, Španělsko; The Hague University, Nizozemsko; Universite Paris Sud, Faculte de Jean Monnet, Francie; nebo Università degli Studi di Napoli Federico II nebo Universita degli Studi di Milano, Itálie). Účastní se také vědeckých pobytů a odborných konferencí v zahraničí (např. USA, Rusko, Slovensko, Španělsko, Turecko atp.).

Michael je činný také v odborných orgánech. Od roku 2011 do roku 2016 byl členem Pracovní komise pro veřejné právo II - finanční právo Legislativní rady vlády. V minulosti byl také jmenován do pracovní komise pro přípravu nového zákona o daních z příjmů na Ministerstvu financí ČR. Od roku 2014 je v rozkladové komisi ministra financí pro oblast hazardních her. Michael je také aktivní v samosprávných orgánech svého rodného města Šumperka.

Michael ovládá aktivně češtinu a angličtinu, pasivně slovenštinu a francouzštinu. Ve svém volném čase se věnuje cestování, sportu a přírodě.JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D.

Tomáš Sejkora vystudoval magisterský studijní program Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde úspěšně ukončil své studium v roce 2014, aby následně roku 2016 složil na téže fakultě také státní rigorózní zkoušku a získal titul JUDr. V roce 2017 dokončil doktorský studijní program v oboru Finanční právo a finanční věda na katedře finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy se ziskem titulu Ph.D. Před nástupem do advokacie Tomáš pracoval jako právník v kanceláři finančního arbitra.

Ve své právní praxi se Tomáš zaměřuje především na problematiku práva finančního, kde se věnuje hlavně oblastem práva daňového, životního pojištění a finančních trhů, a dále práva občanského a správního.

Tomáš se pravidelně účastní českých a mezinárodních vědeckých konferencí a rovněž se věnuje publikační činnosti, kdy je autorem řady odborných článků.

Tomáš ovládá z cizích jazyků aktivně angličtinu, pasivně také němčinu.