AK Kohajda

DAŇOVÉ PRÁVO

Naše klienty zastupujeme v daňovém řízení před finanční a celní správou a v daňových sporech ve správním soudnictví. V této oblasti nabízíme nadstandardní právní služby vycházející z propojení právních a daňových znalostí členů našeho týmu. V této oblasti úzce spolupracujeme také s externími daňovými poradci a využíváme možnost konzultací s pracovníky ministerstva financí a centrálních orgánů daňové a celní správy.

Tato naše specializace zahrnuje právní služby související s:

  • daňovými spory ve správním soudnictví,
  • daňovým poradenstvím,
  • zastupováním před finanční a celní správou,
  • analýzami a poradenstvím daňověprávních souvislostí obchodních záležitostí našich klientů,
  • poradenstvím s daňověprávními otázkami souvisejícími s nakládáním s nemovitými věcmi.