AK Kohajda

PRÁVO VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Našim klientům poskytujeme široký okruh právních služeb v oblasti veřejných zakázek, přičemž naše služby poskytujeme nejen zadavatelům, ale rovněž i klientům na straně dodavatelů, uchazečů. V této oblasti rovněž úzce spolupracujeme a využíváme možnost konzultací s pracovníky ministerstva průmyslu a obchodu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Tato naše specializace zahrnuje právní služby související s:

  • auditem zrealizovaných výběrových řízení,
  • analýzou otázek spojených se zadáváním veřejné zakázky, včetně návrhů možných řešení,
  • posouzením postupů a průběhů výběrových řízení,
  • právní analýzou otázek a problémů při aplikaci a výkladu zákona o veřejných zakázkách,
  • konzultacemi k problematice veřejných zakázek,
  • posouzením nabídek z formálního hlediska dle požadavků účinné legislativy a zadavatelů,
  • sepisem a podáním námitek ve výběrovém řízení.