AK Kohajda

SPRÁVA POHLEDÁVEK

Pro větší obchodní korporace a stálé klienty zajišťujeme komplexní správu jejich pohledávek. Zastupujeme naše klienty při jednání s dlužníky, aktivně postupujeme nejprve formou přímého jednání s dlužníkem, následně pak případně prostřednictvím soudního řízení a navazujícího vykonávacího nebo exekučního řízení. Klienty minimálně administrativně zatěžujeme, když veškeré zpracování případu po poskytnutí relevantních informací a předání dokumentů až do vyplacení vymožených prostředků zajišťujeme vlastní administrativou.

Při správě pohledávek máme vysokou úspěšnost dosahující téměř 70 %. Přitom na rozdíl od mnoha tzv. inkasních agentur přistupujeme k dlužníkům našich klientů s respektem k jejich právům a dodržováním etických požadavků České advokátní komory a morálních zásad.

Spojení správy pohledávek s poskytováním právních služeb advokáta dosahujeme stavu, kdy je většina nákladů na správu pohledávek hrazena dlužníky, nikoliv věřiteli. Celkově tak finanční náklady našich klientů na správu pohledávek zajišťovanou naší advokátní kanceláří dosahují velmi rozumných hodnot.

Tato naše specializace zahrnuje právní služby související s:

  • převzetím případu řešení dluhu vůči konkrétnímu dlužníkovi,
  • samostatným jednáním s dlužníkem s cílem dobrovolného zaplacení dluhu,
  • přípravou uznání dluhu a splátkových kalendářů,
  • přípravou a podáním žaloby na zaplacení dluhu k soudu,
  • zastupováním klienta před soudem,
  • přípravou a podáním návrhu na soudní exekuci přiznaného nároku,
  • komplexním zastupováním klienta v jednání s exekutorem,
  • přijímáním vymožených prostředků na bankovní účet úschov a jejich vyplácení klientovi ve smluvené frekvenci,
  • pravidelným informováním klienta o vývoji ve správě jednotlivých pohledávek.